ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การใช้รถ Skymaster แทน Boom Lift

Machine: Tadano Skymaster AT170TG
Work Place: สระบุรี
Date: Sep 2022
Purpose: การใช้รถ Skymaster แทน BoomLift
Feedback: ค่าเช่าและค่าขนส่งบูมลิฟท์ 20 เมตรขึ้นไป มีราคาค่อนข้างสูงเพราะต้องใช้รถบรรทุก 18 ล้อในการขนส่ง อีกทั้งผู้บังคับยังต้องมีประสบการณ์ในการใช้งาน ซึ่งเมื่อเทียบกับรถกระเช้า Skymaster 22, 27 เมตร ค่าเช่าจะราคาถูกกว่าโดยรวมคนบังคับ ขนส่ง และน้ำมัน
Comment: ดังนั้นหากพื้นที่หน้างานของลูกค้าอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ มากกว่า 150 กม. ทางเราขอแนะนำให้พิจารณาใช้รถกระเช้า Skymaster แทน ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าเช่าบูมลิฟท์ 24m หน้างานจัดส่งรถที่หัวหิน จะมีราคาค่อนข้างสูง แต่ถ้าหน้างานสามารถใช้รถกระเช้า Skymaster แทนได้ ราคาค่าเช่าจะถูกลงกว่าสามเท่า
URL: https://www.token-thailand.com/ja/aerialworkvehicle/