ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ข้อควรระวัง

Machine: Genie Scissors Lift GS3246
Work Place: สมุทรสาคร
Date: Dec 2021
Purpose: ข้อควรระวัง
Feedback: หน้างานที่ลูกค้าต้องการใช้บริการผู้บังคับรถของโทเคน ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่บังคับรถยาก ทางแคบหรือหน้างานอันตราย ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ของโทเคนจะเชี่ยวชาญในการบังคับรถแต่ถ้าตำแหน่งที่เข้าอันตรายใกล้สายไฟหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงเจ้าหน้าที่ของเรามีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะเข้าทำงานในตำแหน่งนั้นได้
Comment: ในการทำงานบางครั้งเป็นเรื่องที่ยากในการปฏิเสธการให้บริการลูกค้า ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาในภายหลังเราจึงขอรบกวนให้ลูกค้าช่วยประเมินหน้างานตามรายละเอียดที่พนักงานของโทเคนสอบถามข้อมูล ถ้าหากลูกค้าไม่มั่นใจสามารถถ่ายภาพหน้างานให้เราช่วยประเมินได้