ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ข้อดีของ Symaster 40m

Machine: Skymaster Tadano AT400CG
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Aug 2023
Purpose: Skymaster 40m สามารถพับบูมหักศอก เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้
Feedback: รถกระเช้า Skymaster 40m สามารถพับบูมหักศอกทำงานซึงทำให้สามารถเข้าใกล้จุดทำงานโดยหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้ นอกจากนี้ด้วยขนาดของบูมที่ใหญ่ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกมั่นคงไม่สั่นคลอน และระบบเซฟตี้ครอบคลุมกว่ารุ่นอื่นๆ
Comment: จากภาพลูกค้าเช่ารถไปใช้ทำงานในปั๊มน้ำมัน ซึ่งมีบางจุดการทำงานต้องหลบหลีกสิ่งกีดขวางและความสูงไม่มากนัก ลูกค้าจึงเลือกใช้งาน Skymaster 40m เพราะชอบและเวลาใช้งานรู้สึกปลอดภัยมากกว่ารุ่นอื่นๆ แม้จุดทำงานสูงไม่ถึง 40m ก็สามารถเช่าใช้งานได้
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/tadano_at400cg/