ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ข้อแตกต่างระหว่าง JLG E600 และ M600 JP

Machine: Boom Lift 18m JLGE600/M600
Work Place: ระยอง
Date: Jul 2023
Purpose: ข้อแตกต่างระหว่าง JLG E600 และ M600 JP
Feedback: JLG E600 และ M600 JP ข้อมูลจำเพาะพื้นฐานและขนาดเหมือนกัน แต่ M600JP จะมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ได้
Comment: เมื่อทำงานภายนอกอาคารไม่สะดวกต่อการชาร์จแบตเตอรี่ JLG รุ่น M600JP จะเหมาะสมกับการทำงานมากกว่าเนื่องจากเป็นระบบ Multiple มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารองรับฟังก์ชั่นสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่เท่านั้น ไม่สามารถขับเคลื่อนได้
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/