ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น

Machine: Skymaster Tadano AT270TG
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Aug 2023
Purpose: ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น สำหรับการใช้งานรถกระเช้า Skymaster
Feedback: โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ เริ่มปิดโครงการและทยอยคืนรถกลับคืนแล้ว ดังนั้นตามจำนวนรถที่โทเคนมีให้บริการสามารถรองรับความต้องการใช้งานขอลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น
Comment: การใช้รถกระเช้าสำหรับการทำงานบนที่สูง เช่น งานปลี่ยนหลอดไฟ งานปรับปรุงป้าย ฯลฯ แนะนำรถกระเช้า Skymaster รถจะไปพร้อมคนขับที่มีความชำนาญการ ดังนั้นลูกค้าสามรถเช่ารถกระเช้าใช้งานได้มากเท่าที่ต้องการ นอกจากนี้ระยะเวลาการเช่า 1-2 วันยังมีราคาถูกกว่ารถบูมลิฟท์อีกด้วย
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/tadano_at270tg/