ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ความเสียหายของตัวกระเช้า

Machine: Skymaster Tadano AT220TG
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Dec 2021
Purpose: ความเสียหายของตัวกระเช้า
Feedback: สำหรับรถ Skymaster ของโทเคน ตัวกระเช้าคนขึ้นได้ 2 คน รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 200 กิโลกรัม ดังนั้นเมื่อลูกค้าปฏิบัติงานพนักงานขับรถของโทเคนจะไม่ได้ขึ้นด้านบนกระเช้าด้วย แต่จะเป็นการสอนการใช้งานด้านบนและช่วยสแตนด์บายอยู่ด้านล่าง
Comment: ในทำงานจากด้านบนกระเช้าลูกค้ามีหน้าที่บังคับการทำงานเองและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน ในกรณีที่ลูกค้าทำให้ทรัพย์สินของโทเคนเสียหายเรามีสิทธิ์ที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับลูกค้า โดยเราขอแจ้งว่าค่าเสียหายที่เราเรียกเก็บไม่ได้มีกำไรแต่อย่างใด
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/