ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานซ่อมหลังคา

Machine: รถกระเช้าไฟฟ้าบูมลิฟท์ Genie Z45
Work Place: บางพลี สมุทรปราการ
Date: May 2018
Purpose: ซ่อมหลังคา
Feedback: ถ้ารถกระเช้าไฟฟ้าบูมลิฟท์ มีปัญหา ทางโทเคนมีช่างที่มีประสบการณ์ในการซ่อม แก้ไข บริการถึงหน้างาน หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ ทางเราไม่ชาร์ตค่าใช้จ่ายในวันที่รถเสีย ทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในการบริการของเรา
Comment: ลูกค้าต้องการใช้งานในโรงงาน ไม่สามารถใช้ระบบเครื่องยนต์ได้ ทางเราได้แนะนำให้ใช้รถกระเช้าไฟฟ้าบูมลิฟท์ Genie Z45 เป็นระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้นาน เสียงเงียบกว่าและไม่มีเขม่าควัน
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/
หลังคาเป็นจุดที่สูงที่สุดของโรงงาน เวลาซ่อมจึงจำเป็นต้องใช้รถกระเช้าเป็นตัวช่วย