ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานซ่อมแผ่นระบายความร้อน

Machine: รถกระเช้า Skymaster 17เมตร Tadano AT170TG
Work Place: บางพลี สมุทรปราการ
Date: Sep 2018
Purpose: ซ่อมแผ่นระบายความร้อน
Feedback: ลูกค้า มีงบประมาณจำกัด แต่พื้นที่สามารถใช้งานรถกระเช้า Skymaster ได้ ทำให้ประหยัดค่าใข้จ่าย ทำงานได้ตรงเวลา มีคนบังคับรถเรียบร้อย ทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ
Comment: ลูกค้าได้ปรึกษา หน้างานลูกค้ามีสิ่งกีดขวางมาก ต้องการยกคนขึ้นไปทำงานเหนือสิ่งกีดขวาง แต่ยังมีพื้นที่เพียงพอที่ให้รถ Skymaster จอดทำงานได้ ทางเราได้จึงได้แนะนำให้ใช้รถ Skymaster ในการทำงาน
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
รถกระเช้า เหมาะสำหรับทำงานในที่สูง งานภายในอาคารรถกระเช้าก็สามารถทำงานได้ หากใช้งาน 1วัน จะช่วยประหยัดในเรื่องค่าขนส่งและมีราคาถูกกว่า รถกระเช้าไฟฟ้า บูมลิฟท์