ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งจานดาวเทียม

Machine: รถกระเช้า Skymaster 22 เมตร Tadano AT220TG
Work Place: ศรีราชา ชลบุรี
Date: Aug 2016
Purpose: ติดตั้งจานดาวเทียม
Feedback: ใช้งานวันเดียว ทางเราก็มีให้บริการ รถกระเช้า Skymaster สามารถวิ่งบนถนนได้ จึงประหยัดค่าขนส่งกว่ารถกระเช้าไฟฟ้าบูมลิฟท์
Comment: งานติดตั้งที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ทางเราก็มีตัวกระเช้าไฟเบอร์ให้บริการ มีสายกราวน์ เป็นของ JIS รับรองมาตรฐาน สามารถทำงานด้านเปลี่ยนหลอดไฟ หม้อแปลง ติดตั้งโคมไฟ ซึ่งกระเช้าไฟเบอร์มีของโทเคนที่เดียว
URL: https://www.token-thailand.com/ja/aerialworkvehicle/
งานติดตั้งและตรวจสอบจานดาวเทียม ที่ศรีราชา รถกระเช้าช่วยให้ทำงานได้สะดวก