ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งที่สถานีไฟฟ้าย่อย

Machine: Skymaster Tadano AT121TG
Work Place: สระบุรี
Date: Apr 2022
Purpose: งานติดตั้งที่สถานีไฟฟ้าย่อย
Feedback: สถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศไทยมีประมาณ 3,500 ยูนิต โดยมากกว่า 90% งานติดตั้งหรือบำรุงรักษาในที่สูง ลูกค้าต้องการใช้งานรถบูมลิฟท์ที่เป็นประเภทขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือลิฟต์ขากรรไกร แต่การใช้งานรถในพื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะสำหรับการใช้รถบูมลิฟต์และขากรรไกร
Comment: ดังนั้นหากเป็นงานในพื้นที่ห่างไกลที่อยู่ต่างจังหวัดและพื้นที่หน้างานเป็นพื้นหินหรือมีน้ำท่วมขัง ทางโทเคนแนะนำให้ใช้รถ Skymaster สำหรับการใช้งานรายวันที่ต้องการคนขับด้วย เพื่องจากการขับเคลื่อนของ Skymaster สะดวกกว่าบูมลิฟท์ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนลงได้
URL: https://www.token-thailand.com/ja/aerialworkvehicle/