ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งท่อระบายน้ำฝน

Machine:กระเช้าไฟฟ้าบูมลิฟท์ JLG E450AJ
Work Place:นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี ปทุมธานี
Date:Jul 2018
Purpose:ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน
Feedback:ลูกค้าสอบถามข้อมูลตัวรถกระเช้าไฟฟ้า สำหรับทำงานบนหลังคา พนักงานสามารถให้ข้อมูลได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ
Comment:ลูกค้าใช้ทำงานติดตั้งท่อระบายน้ำฝน บนหลังคา ต้องใช้รถที่สามารถยืดเข้าไปบนหลังคาได้ ทางโทเคนได้แนะนำ รถกระเช้าไฟฟ้า JLG E450AJ ให้ลูกค้าได้ใช้งานตามต้องการ
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
งานนี้ต้องยื่นตัวกระเช้าเข้าไปบนหลังคา แต่ก็ไม่เป็นปัญหาคะ JLG ทำงานได้ดีมาก