ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งป้าย

Machine:รถกระเช้า Skymaster 22 เมตร Aichi รุ่น SK22A และ Tadano AT220TG
Work Place:บางนา-ตราด กม.5 สมุทรปราการ
Date:Aug 2018
Purpose:ติดป้าย
Feedback:มีงานติดตั้งป้าย แต่มีเวลาจำกัด ใช้กระเช้า Skymaster บริการพร้อมคนขับรถที่มีความชำนาญ ทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายได้มาก
Comment:ลูกค้าปรึกษาหน้างานมีเวลาทำงานช่วงกลางคืนค่อนข้างจำกัด และต้องการให้งานเสร็จได้ทันเวลา จึงแนะนำให้ใช้รถกระเช้า Skymaster มีพนักงานบริการ พร้อมทำงานเวลากลางคืน เพื่อทำงานให้ลูกค้าเสร็จได้ตามเวลา
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
1คัน ทำงานไม่สะดวก ลูกค้าบอกจัดมาเลย2คัน ช่วยๆกันจะได้เสร็จเร็วๆ