ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งภายในห้างสรรพสินค้า

Machine: Boom Lift Genie Z30/20N
Work Place: ชลบุรี
Date: Aug 2022
Purpose: งานติดตั้งภายในห้างสรรพสินค้า
Feedback: บูมลิฟท์มีน้ำหนัก 6-7 ตัน หากหน้างานของลูกค้าเป็นห้างสรรพสินค้า โรงแรม ทางเข้าคอนโดมิเนียม ฯลฯ จึงต้องทำการตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนักต่อตารางเมตรของพื้นที่เป็นกระเบื้อง หากพื้นไม่สามารถรับน้ำหนักได้ก็อาจทำให้พื้นกระเบื้องแตกได้
Comment: ทางเราแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบพื้นที่หน้างานว่าพื้นสามารถรับน้ำหนักได้หรือไม่ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และต้องได้รับรับอนุญาตจากวิศวกรให้การนำรถเข้าพื้นที่ โดยลูกค้าสามารถเช็คสเปคการรับน้ำหนักได้ที่ https://www.token-thailand.com/item/Genie_FloorLoadingSpecifications.pdf
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/