ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งสปริงเกอร์ โรงสีข้าวอ่างทอง

Machine:รถกระเช้า Skymaster 27เมตร Tadano AT270TG
Work Place:อ่างทอง
Date:Oct 2016
Purpose:ติดตั้งสปริงเกอร์
Feedback:ลูกค้าต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าขนส่ง โทเคนแนะนำใช้รถ Skymaster ดีที่หน้างานประตูทางเข้ามีขนาดใหญ่ สามารถใช้รถ Skymaster ได้
Comment:รถกระเช้า Skymaster หรือรถกระเช้าไฟฟ้าบูมลิฟท์ระบบเครื่องยนต์ จะมีเขม่าควัน และเสียงดัง แต่หากหน้างานต้องการแบบเงียบไม่มีเขม่าควัน แนะนำให้ใช้แบบแบตเตอรี่ ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
งานติดตั้งระบบน้ำสปริงเกอร์ในที่สูง ลูกค้าเลือกใช้รถ 27เมตรเพื่อการทำงานและการเคลื่อนย้ายที่สะดวกรวดเร็ว
Top