ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งโครงสร้างหลังคา

Machine: รถกระเช้าบูมลิฟท์ Genie Z45 และรถกระเช้าขากรรไกร X-Lift Genie GS3246
Work Place: ระยอง
Date: May 2017
Purpose: ติดตั้งโครงหลังคา
Feedback: ลูกค้าใช้งานหลายคัน ระยะเวลาเป็นเดือน ทางเราได้ทำราคาพิเศษให้ ราคารายเดือนถูกกว่ารายวัน มากกว่า 50% ไม่มีเก็บเงินมัดค่ามัดจำลูกค้า
Comment: ใช้งานติดตั้งโครงหลังคา ใช้บูมลิฟท์ 2 คัน ช่วยกันยกคนและอุปกรณ์ขึ้นติดตั้งงาน ตัวกระเช้าสามารถรับน้ำหนักได้ 227 กิโล ส่วนรถขากรรไกร X-Lift 10 เมตร สามารถรับน้ำหนักได้ 316 กิโล
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/
งานที่ต้องใช้ความรวดเร็ว ความสะดวก ความปลอดภัยในการทำงาน ต้องรถกระเช้าเท่านั้นคะ