ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานทาสี พื้นที่ภายในโรงแรม

Machine: Boom Lift JLG E600/M600
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Aug 2022
Purpose: งานทาสี
Feedback: ลูกค้าเช่ารถไปใช้ในงานทาสี โดยเป็นพื้นที่ภายในโรงแรง ซึ่งต้องทำงานในเวลากลางคืนและต้องไม่เสียงดังรบกวน อีกทั้งพื้นที่หน้างานยังมีทรัพย์สินที่ต้องระมัดระวังไม่ให้เสียหาย โดยทางเราแนะนำให้ใช้บูมลิฟท์แบบไฟฟ้า
Comment: บูมลิฟท์ 18 เมตร แบบไฟฟ้านี้มีมอเตอร์ที่เงียบ และใช้แบตเตอรี่ AGM ที่สามารถทำงานได้ยาวนานถึง 8 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะกับพื้นที่หน้างานที่ต้องการใช้ในช่วงเวลากลางคืน ทีไม่ต้องการให้มีเสียงดังรบกวน เช่น โรงเรม เป็นต้น
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/