ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานทำความสะอาดป้าย

Machine:รถกระเช้า Skymaster 22 เมตร Tadano AT220TG
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:Sep 2016
Purpose:ทำความสะอาดป้าย
Feedback:งานในกรุงเทพ ปริมณฑล ที่รถบรรทุกติดเวลา ไม่สามารถเดินรถได้ แต่ทางเราสามารถจัดเวลาเดินรถให้บรรทุกสามารถเข้าหน้างานได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้านัด
Comment:ตัวกระเช้าหมุนได้ 270 องศาล เวลาจอดรถหน้างานที่มีพื้นที่จำกัด แต่ทางบริษัทมีนโยบายที่จะต้องทำความสะอาดป้ายในเสร็จภายในวัน รถกระเช้าของเราสามารถจอดรถและหมุนกระเช้าทำงานได้อีกฝั่ง
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
การทำความสะอาดป้ายบริษัทให้สะอาดอยู่เสมอ นอกจากจะทำให้ดูน่าเชื่อถือแล้ว ยังช่วยเสริมเรื่องฮวงจุ้ยได้อีกด้วยนะคะ