ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานรื้อถอนสะพานเหล็ก

Machine: รถกระเช้า Skymaster 22 เมตร Aichi SK-22A
Work Place: บางนา กรุงเทพมหานคร
Date: Mar 2017
Purpose: รื้อถอนสะพานเหล็ก
Feedback: หน้างานเซฟตี้ คนบังคับรถต้องมีเอกสาร คป รถเข้าทำงานต้องมีเอกสาร ปจ.2 ทางโทเคนมีเอกสารพร้อมสำหรับรถทุกคันและพนักงานขับรถที่ให้บริการ
Comment: มีประชุมเซฟตี้ภายในบริษัท เข้าหน้างานต้องสวมใส่หมวกเซฟตี้ รองเท้าเซฟตี้ และเสื้อสะท้อนแสง คนขับรถ คอยดูแลหน้างาน สถานที่จอดรถ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ สามารถดูแลรักษารถเบื้องต้นได้
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
งานที่สูง หากตั้งนั่งร้านแล้วกลัวอันตราย เสียเวลาตั้งและริ้อออก ใช้เป็นตัวนี้ดีกว่าคะ ลูกค้าจะไม่เสียเวลาเลย