ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานเก็บรอยอาคาร อยุธยา

Machine: กระเช้า Skymaster 22 เมตร Tadano AT220TG
Work Place: เสนา อยุธยา
Date: Mar 2018
Purpose: เก็บงานซ่อมหลังคา
Feedback: งานเร่งด่วน ต้องการใช้รถกระเช้าเพื่อซ่อมรอยบนหลังคา โทเคนก็มีบริการไปยังหน้างานได้อย่างรวดเร็ว เพราะรถกระเช้า Skymaster สามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขนส่ง ทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ลูกค้าจึงพอใจ
Comment: หน้างานมีความสูงมาก และพื้นที่จอดรถต้องจอดออกมาจากจุดทำงาน แต่ไม่เป็นปัญหา เพราะคนบังคับรถเรามีความชำนาญสามารถวางแผนการจอดรถให้สามารถทำงานให้ได้อย่างปลอดภัย
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
ไม่ว่าอาคารจะอยู่สูง รถกระเช้าสามารถส่งคุณขึ้น้ไปทำงานได้อย่างปลอดภัย