ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานเปลี่ยนหลอดไฟที่ลานจอดรถ

Machine: Boom Lift Genie E450 AJ DC
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Aug 2022
Purpose: งานเปลี่ยนหลอดไฟบริเวณลานจอดรถ
Feedback: ลูกค้าเช่ารถบูมลิฟท์ไปทำงานเปลี่ยนหลอดไฟลาดจอดรถ ซึ่งหลอดไฟแต่ละจุดที่ต้องการเปลี่ยนนั้นมีระยะห่างกันค่อนข้างมาก และมีรถจอดอยู่ในตำแหน่งๆต่าง
Comment: ทางเราขอแนะนำให้ลูกค้าใช้บูมลิฟท์ในการทำงาน เพราะตัวกระเช้าสามารถยื่นเข้าไปบริเวณจุดทำงานที่มีสิ่งกีดขวางได้ และยังสามารถขับเคลื่อนไปยังจุดต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งยังวิ่งได้สำหรับระยะทางที่ไกล
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/