ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ซ่อมเรือ

Machine: รถกระเช่้า Skymaster 27 เมตร Tadano AT270TG
Work Place: คลองเตย กรุงเทพมหานคร
Date: Oct 2017
Purpose: ซ่อมสี
Feedback: ลูกค้าใช้รถกระเช้า Skymaster เก็บงานสีเรือสำราญ ใช้เวลาในการทำงานหลายวัน ทางเราคิดราคาพิเศษให้ ทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ
Comment: หน้างานเป็นเรือสำราญลำใหญ่ มีความสูงมาก ใช้งานทาสี ต้องขยับจุดทำงานบ่อย โทเคนได้แนะนำเป็นรถกระเช้า Skymaster ที่เหมาะกับหน้างานที่ต้องย้ายจุดทำงานตลอด เพราะสามารถควบคุมได้จากบนกระเช้า ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
เรือโดยสาร ลูกค้าซ่อมสีผนังเรือ