ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ติดป้ายตัวอักษร

Machine: รถกระเช้า Skymaster 22เมตร Tadado AT220TG
Work Place: นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ ปราจีนบุรี
Date: Jun 2017
Purpose: ติดตั้งป้ายหน้าบริษัท
Feedback: หน้างานมีพื้นที่จอดรถ ลูกค้าเช่ารถ Skymaster ไปใช้งาน ประหยัดค่าขนส่ง มีคนบังคับรถให้ รถเข้านิคมอุตสาหกรรม ต้องมีเอกสารตรวจสอบสภาพรถ ปจ.2 แต่ของโทเคนมีเอกสารพร้อม สามารถเข้าทำงานได้
Comment: รถกระเช้า Skymaster สามารถรับน้ำหนักได้ 200 กิโล บรรทุกคนงานขึ้นทำงาน 2 คน พร้อมอุปกรณ์ มีตัวควบคุมบนกระเช้า สามารถบังคับได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง สะดวกต่อการใช้งาน
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
เปลี่ยนป้ายเก่าออกไป เอาป้ายใหม่มาแทน โทเคน ไงคะ