ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ติดป้ายตัวอักษร

Machine:รถกระเช้า Skymaster 22เมตร Tadado AT220TG
Work Place:นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ ปราจีนบุรี
Date:Jun 2017
Purpose:ติดตั้งป้ายหน้าบริษัท
Feedback:หน้างานมีพื้นที่จอดรถ ลูกค้าเช่ารถ Skymaster ไปใช้งาน ประหยัดค่าขนส่ง มีคนบังคับรถให้ รถเข้านิคมอุตสาหกรรม ต้องมีเอกสารตรวจสอบสภาพรถ ปจ.2 แต่ของโทเคนมีเอกสารพร้อม สามารถเข้าทำงานได้
Comment:รถกระเช้า Skymaster สามารถรับน้ำหนักได้ 200 กิโล บรรทุกคนงานขึ้นทำงาน 2 คน พร้อมอุปกรณ์ มีตัวควบคุมบนกระเช้า สามารถบังคับได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง สะดวกต่อการใช้งาน
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
เปลี่ยนป้ายเก่าออกไป เอาป้ายใหม่มาแทน โทเคน ไงคะ