ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ทำความสะอาดกระจกอาคาร

Machine:รถกระเช้า Skymaster 27เมตร Tadano AT270TG
Work Place:สนามบินสุวรรณภูมิ
Date:Oct 2018
Purpose:ทำความสะอาดกระจก
Feedback:ลูกค้าใช้งานรถกระเช้า Skymaster ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ถึงหน้างานได้ตรงเวลา และมีการบริการคนขับรถ ทำให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
Comment:ลูกค้าต้องการใช้งานรถกระเช้า Skymaster ทำงานในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งต้องมีการเตรียมเอกสารยื่นเรื่องขอเข้าทำงานในสนามบินหลายอย่าง แต่ทางเรามีเอกสารสำหรับยื่นขอเข้าพื้นที่ทำงานได้ ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีในการบริการ
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
ลูกค้าเช่า Sky master 27m ทำงานทีสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงแม้ใช้เอกสารหลายอย่าง ในการยื่นเรื่องขอเข้าสนามบิน ทางโทเคนก็สามารถเข้าทำงานได้
Top