ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ทำความสะอาดกระจก

Machine: Skymaster Tadano AT400TG
Work Place: นนทบุรี
Date: Jan 2022
Purpose: งานทำความสะอาดกระจกอาคาร
Feedback: งานทำความสะอาดตึกสูงๆเมื่อขึ้นไปในระยะที่ต้องปะทะกับแรงโน้มถ่วงของอากาศจะทำให้ตัวกระเช้าของรถส่ายหากเป็นรถที่มีขนาดตัวกระเช้าเล็กๆ
Comment: Tadano AT400TG มีขนาดตัวที่แข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนัก 360Kg. ดังนั้นเมื่อขึ้นทำงานที่สูง การขึ้นของตัวรถกับกระเช้าจะนิ่งและไม่ส่ายไปมาทำให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัย
URL: https://www.token-thailand.com/ja/aerialworkvehicle/