ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ทำความสะอาดโรงงาน

Machine: Scissors Lift Genie GS4047
Work Place: สระบุรี
Date: Jul 2021
Purpose: งานทำความสะอาดภายในอาคารประจำปี
Feedback: ลูกค้าอยากจะลดเวลาที่จะไม่เลือกตั้งนั่งร้านแต่ก็มีงบประมาณที่จำกัดเช่นกัน ทางโทเคนเลยแนะนำบริการ รถScissors Lift Genie GS4047 ซึ่งเริ่มต้นบริการเพียง 3500บาท/วันเท่านั้น
Comment: โทเคนแนะนำรถ รุ่น Scissors Lift Genie GS4047 เนื่องจากทางลูกค้าอยากจะประหยัดเวลาและเซฟค่าใช้จ่ายและมีเวลาจำกัดในการทำความสะอาดโรงงานประจำปี
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/