ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

บริการอบรมหน้างาน

Machine: Boom Lift Genie Z80/60 Engine Type
Work Place: สระบุรี
Date: Jul 2021
Purpose: งานปรับปรุงโครงสร้างอาคาร
Feedback: ลูกค้ามีความสนใจที่จะใช้บริการ Boom Lift Genie Z80/60 Engine Type ที่หน้างานสระบุรี เป็นระยะเวลา 15 วัน แต่ไม่สะดวกในการเข้ารับอบรมที่โทเคนจึงขอให้โทเคนทำบริการที่หน้างาน
Comment: ในกรณีที่ลูกค้าสนใจเช่าแค่ตัวรถเพื่อบังคับทำงานเองแต่ยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของฟังก์ชั่น รถ Boom Lift Genie Z80/60 Engine Type ทางโทเคนแนะนำบริการอบรมสอนเทรนการใช้รถที่หน้างานเพื่อความสะดวกสบายของทางผู้ใช้รถ