ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

บูมหักงอได้

Machine: รถกระเช้าไฟฟ้าบูมลิฟท์ Genie Z60
Work Place: นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
Date: Mar 2018
Purpose: ซ่อมหลังคา
Feedback: หน้างานมีความยาก ลูกค้าโทรมาปรึกษา พนักงานโทเคนก็มีข้อมูล สามารถแนะนำให้ลูกค้าได้ตามสภาพหน้างาน ทำให้ลูกค้ามั่นใจและไว้ใจในการบริการของทางเรา
Comment: งานซ่อมหลังคา ในพื้นที่แคบ เป็นช่องระหว่างออฟฟิศและหลังคา แต่กระเช้าไฟฟ้าบูมลิฟท์ Genie Z60 ที่โทเคนแนะนำก็สามารถหักงอ เข้าไปยังจุดที่ลูกค้าทำงานได้อย่างง่ายดาย
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/
รถกระเช้าไฟฟ้าบูมลิฟท์ ตัวบูมสามารถหักงอได้ เพื่อเข้าไปถึงตำแหน่งที่ต้องการทำงาน