ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

พื้นกระเบื้อง

Machine: Skymaster Tadano AT170TG
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Nov 2021
Purpose: งานบำรุงรักษาป้ายประจำปี
Feedback: ลูกค้าขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกรถก่อนเข้าพื้นที่เนื่องจากจุดจอดเป็นพื้นกระเบื้องขัดมัน
Comment: รถบูมลิฟท์จะมีน้ำหนักเยอะยางเป็นยางตันแข็งๆ ไม่นิ่มเหมือนยางรถ 6 ล้อของ Skymaster เพราะเมื่อรถจอดบนพื้นที่ทำงานน้ำหนักของตัวรถจะกระจายไปตามแผ่นรองขาช้างทั้ง 4 ด้าน
URL: https://www.token-thailand.com/ja/aerialworkvehicle/