ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

รถกระเช้า40 เมตร ติดตั้งท่อลม

Machine: รถกระเช้า Skymaster 40 เมตร Tadano AT400CG
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Jul 2017
Purpose: ติดตั้งท่อลม
Feedback: ลูกค้าเช่า รถกระเช้า Skymaster ไปใช้งานติดตั้งท่อลม ให้คนขึ้นทำงาน 3-4 คน และยกอุปกรณ์ท่อลมขึ้นไปติดตั้ง ตัวกระเช้าสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 360 กิโล
Comment: หน้างาน ไม่สามารถจอดรถที่จุดทำงานได้ ต้องจอดรถทำงานที่ถนน พื้นที่ทำงานไม่สูง แต่ระยะห่างจากจุดทำงานไกล ติดแนวสายไฟ ใช้รถ กระเช้า Skymaster 40 เมตร สามารถยืดข้ามสายไฟเข้าไปทำงานได้
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
สิ่งกีดขวางมากมายแค่ไหนก็ไม่หวั่น!! ด้วยเทคนิคและความเป็นมืออาชีพของเรา ช่วยให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะ