ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

รถขนส่งคันใหม่

รถขนส่งคันใหม่
Machine: Hino FL8
Work Place: ชลบุรี
Date: Oct 2021
Purpose: รถขนส่งคันใหม่
Feedback: ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นช่วงที่ลูกค้ามีความต้องการใช้รถเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะระบุเวลาเป็น 08.00 น. หรือภายในช่วงเช้าของวัน ซึ่งรถขนส่งของโทเคนที่มีตอนนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เราจึงจัดหารถเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
Comment: ตอนนี้รถขนส่งของโทเคนมีจำนวน 3 คัน จากความต้องการใช้งานของลูกค้าที่มีเพิ่มมากขึ้น เราจึงจัดหารถขนส่งเพิ่ม และกำลังอยู่ในช่วงติดตั้งอุปกรณ์ จดทะเบียนต่างๆเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยรถของเราจะพร้อมให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้
URL: https://www.token-thailand.com/truckcrane/