ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

รถสไลค์สำหรับขนส่งบูมลิฟท์

Machine: Boom Lift 18m JLGE
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Aug 2022
Purpose: การใช้รถสไลค์ในการขนส่งบูทลิฟท์
Feedback: หากพื้นที่หน้างานของลูกค้าไม่มีทางที่จะสามารถขับบูมลิฟท์เข้าจุดทำงาน โดยทางที่จะต้องนำรถบูมลิฟท์เข้าเป็นพื้นที่ค่อนข้างแคบ และไม่มีแลมป์ที่ใช้สำหรับขับบูมลิฟท์ขึ้น
Comment: ทางโทเคนมีการจ้างบริการขนส่งเป็นรถสไลค์โดยมีความสูงประมาณ 1.2 เมตร ซึ่งพื้นที่ทางเข้าของลูกค้าจะต้องมีความสูงจากพื้นไม่เกิน 1.5 เมตร และต้องจัดหาแผ่นเหล็กปูระหว่างตัวรถและทางเข้าให้สามารถขับรถบูมลิฟท์เข้าได้ และใช้ยางกั้นล้อรถไม่ให้รถเคลื่อนที่ ทั้งนี้ต้องได้รับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ในการขับอีกด้วย
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/