ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ระเบียบความปลอดภัย

Machine: Genie Scissors Lift GS3246
Work Place: ชลบุรี
Date: Dec 2021
Purpose: ระเบียบความปลอดภัย
Feedback: หน้างานของลูกค้าแต่ละที่ที่มีการเรียกใช้บริการจากโทเคน มีระเบียบความปลอดภัยที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการติดป้ายแจ้งเตือน มีเจ้าหน้าที่เดินประกบอยู่ด้านล่างรถขณะปฏิบัติงานหรือการตั้งกรวยไว้ ระเบียบเหล่านี้ค่อนข้างมีประโยชน์มากสำหรับลูกค้าที่ทำงานอยู่ด้านบนรถ
Comment: ขณะใช้งานรถเอ็กซ์ลิฟท์ บูมลิฟท์ ลูกค้าควรสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นหมวกนิรภัย เข็มขัดนิภัย รองเท้านิภัย หรือสัญญาณเตือนภัยของรถควรพร้อมเมื่อทำงานอยู่เสมอ ทั้งนี้ในแต่ละหน้างานความมีการศึกษาระเบียบความปลอดภัยให้ดีอีกด้วย
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/