ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

รัศมีการทำงานของ BoomLift 18m (JLG VS Genie)

Machine: Boom Lift 18m JLGE600/M600
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Mar 2024
Purpose: งานก่อสร้างหลังคาโรงงาน
Feedback: โดยทั่วไปแล้วบูมหักศอก Genie Z60 จะได้รับความนิยมมากกว่าบูมตรง JLG E600 เนื่องจากบูมมีรูปแบบซิกแซกรูปตัว Z จึงสามารถทำงานโดยหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นที่การทำงานได้
Comment: อย่างไรก็ตามมีลูกค้าบางรายที่ต้องการใช้งานรุ่น JLG เนื่องจากเหมาะสมกับหน้างานมากกว่า และจะไม่ชอบหากมีการส่งมอบ Genie ให้ใช้งาน เหตุผลหลักก็คือ JLG E600 มีรัศมีการทำงานที่กว้างกว่า โดยรัศมีการทำงานสูงสุด JLG E600 13.54m VS Genie Z60 : 11.15m
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/jlg_e600jp/