ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ราคา Skymaster 13 m

Machine: Tadano Skymaster AT130TG
Work Place: กรุงเทพฯ
Date: Mar 2022
Purpose: งานไฟฟ้า
Feedback: รถกระเช้า Skymaster 12m และ 13m มีราคาค่าเช่าเดียวกัน โดยทั้งคู่มีข้อดีข้อเสียต่างกัน โดยรุ่น 12 เมตร สามารถกางขาช้างข้างตัวรถได้เลยช่วยประหยัดพื้นให้ลูกค้าทำงานได้ แต่รุ่น 13 เมตร ต้องกางขาช้างซึ่งยื่นออกมาข้างตัวรถ เพื่อความสมดุลกับพื้นที่ และเมื่อขาช้างลอยจะมีไฟกระพริบแจ้งเตือน
Comment: แน่นอนว่ารถกระเช้า Skymaster ขนาดความสูง 12 และ 13 เมตร มีความสูงต่างกันแค่ 1 เมตร แต่ทั้งคู่มีข้อดีและข้อเสียต่างกัน ดังนั้นทางโทเคนจึงตัดสินใจเสนอราคาค่าเช่าที่มีราคาเท่ากัน โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่หน้างานได้เลยค่ะ
URL: https://www.token-thailand.com/ja/aerialworkvehicle/