ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

สวัสดีปีใหม่ 2024!!

Machine: Boom Lift 18m JLGE600/M600
Work Place: ฉะเชิงเทรา
Date: Jan 2024
Purpose: การเช่ารถใช้งานช่วงวันหยุดปีใหม่ และวันหยุดยาวในเทศกาลต่างๆ
Feedback: ปกติช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลต่างๆ บริษัทปิดให้บริการ แต่ลูกค้าบางท่านยังมีการใช้งานรถกระเช้าทำงานในช่วงปีใหม่ หรือเทศกาลหยุดยาว ทางเราจึงได้เตรียมรถสำรองไว้ในกรณีที่รถเสีย จึงสามารถทำให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น
Comment: หากลูกค้าต้องการใช้งานรถกระเช้า Skymaster ในช่วงวันหยุดสิ้นปีและเทศกาลวันหยุดยาว สามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งรายละเอียดกับทางเราได้เลย ทางเรามีการจ่ายเงินพิเศษให้กับคนขับและขอให้ทำงานในช่วงวันหยุดดังกล่าว
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/jlg_e600jp/