ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

อบรมการใช้งานรถกระเช้า

Machine:รถกระเช้าไฟฟ้าบูมลิฟท์ Genie Z45
Work Place:คลองสาน กรุงเทพมหานคร
Date:Jul 2018
Purpose:อบรม
Feedback:เรามีการบริการอบรม ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการเช่ารถกระเช้าไฟฟ้าบูมลิฟท์กับทางโทเคน มีเดินทางไปอบรม ทั้งใน และนอกสถานที่ ลูกค้ามีความพึงพอใจในการบริการอย่างมาก
Comment:ถึงแม้ลูกค้าเช่ารถ Genie Z45 ไป แต่ไม่มีความรู้ในการใช้งาน ทางเราก็มีบริการอบรมให้กับคนบังคับรถ ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ พร้อมทั้งออกเอกสารใบรับรองให้ได้เลยในวันอบรม
URL:
ทางโทเคน มีบริการอบรมการใช้งานให้ด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นที่หน้างาน หรือจะมาอบรมที่บริษัทก็ย่อมได้ พร้อมรับใบรับรองไปได้เลย