ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

อบรมการใช้งานรถกระเช้า

Machine: รถกระเช้าไฟฟ้าบูมลิฟท์ Genie Z45
Work Place: คลองสาน กรุงเทพมหานคร
Date: Jul 2018
Purpose: อบรม
Feedback: เรามีการบริการอบรม ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการเช่ารถกระเช้าไฟฟ้าบูมลิฟท์กับทางโทเคน มีเดินทางไปอบรม ทั้งใน และนอกสถานที่ ลูกค้ามีความพึงพอใจในการบริการอย่างมาก
Comment: ถึงแม้ลูกค้าเช่ารถ Genie Z45 ไป แต่ไม่มีความรู้ในการใช้งาน ทางเราก็มีบริการอบรมให้กับคนบังคับรถ ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ พร้อมทั้งออกเอกสารใบรับรองให้ได้เลยในวันอบรม
ทางโทเคน มีบริการอบรมการใช้งานให้ด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นที่หน้างาน หรือจะมาอบรมที่บริษัทก็ย่อมได้ พร้อมรับใบรับรองไปได้เลย