ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

อะไหล่หาย

Machine: Genie Scissors Lift GS3246
Work Place: ฉะเชิงเทรา
Date: Sep 2021
Purpose: งานก่อสร้างอาคารแห่งใหม่
Feedback: ลูกค้าใช้รถที่หน้างานก่อสร้างซึ่งมีผู้รับเหมาหลายๆเจ้าทำงานด้วยงานและมีการแอบใช้รถของเจ้าอื่นโดยที่ไม่ได้เป็นคนเช่าเอง
Comment: ในตำแหน่งที่จอดรถเมื่อเลิกใช้งานของผู้รับเหมาซึ่งมีการทำงานของหลายผู้รับเหมามารวมกันจึงมีโอกาสูงในการที่จะถูกขโมยอะไหล่บางตัวที่จะสามารถถอดด้วยประแจที่ทำงานตามไซต์งานก่อสร้างได้ถึงแม้ว่าจะล่ามโซ่ไว้ก็ตาม