ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ฮิตมาก! บูมลิฟท์ 16ม.

Machine: Boom Lift Sinoboom AB16EJ
Work Place: ระยอง
Date: Oct 2023
Purpose: ยอดนิยมของตลาดใยปัจจุบัน บูมลิฟท์ 16 เมตร
Feedback: บูมลิฟท์ 14 ม. ขนาด กว้าง 1.79 ม. น้ำหนัก 7394 กก. / บูมลิมท์ 16 ม. ขนาด กว้าง 1.90 ม. น้ำหนัก 7300 กก. / บูมลิฟท์ 18 ม. ขนาด กว้าง 2.49 ม. น้ำหนัก 7530 กก.
Comment: น้ำหนักของบูมลิฟต์จากความสูง 14 ม. ถึง 18 ม. ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แต่มีความกว้างขนาดตัวรถแตกต่างกัน ดังนั้นความกว้างไม่เพียงส่งผลต่อทางเข้า-ออก แต่ยังรวมไปถึงความแตกต่างของพื้นที่ในการใช้วงเลี้ยวด้านในสำหรับทางเดินแคบด้วย โปรดสำรวจหน้างานเทียบกับขนาดของตัวรถ
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/sinoboom-ab16ej/