ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

เก็บสีอาคาร

งานเก็บสีอาคาร โดยรถกระเช้าของโทเคน ที่นิคมลาดกระบัง