ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

เงื่อนไข 3 ประการในการเลือกบริษัทให้เช่า

Machine: Boom Lift 14m JLGE450AJ
Work Place: สมุทรปราการ
Date: May 2024
Purpose: เงื่อนไข 3 ประการในการตัดสินใจเลือกบริษัทให้เช่า คือ 1.ราคา 2.เครื่องจักร 3.บริการ
Feedback: หากลูกค้ามีแผนที่จะเช่ารถกระเช้าใช้งาน จะตัดสินใจเลือกบริษัทให้เช่าได้อย่างไร?
Comment: 1. โทเคนมีราคาพิเศษ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี 2. รถกระเช้าเกือบทั้งหมดเป็นของใหม่ และเพิ่งซื้อมา 3. การบริการของเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ช่างเทคนิค รวมไปถึงขนส่งโดยพนักงานที่มีประสบการณ์
URL: https://www.token-thailand.com/