ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

เปลี่ยนแปลงน้ำหนัก JLG X-Lift 6m (W.H 8m) รุ่นใหม่

Machine: Scissors Lift JLG 1932R
Work Place: ชลบุรี
Date: Dec 2023
Purpose: การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของ JLG X-Lift 6m (W.H 8m) รุ่นใหม่
Feedback: JLG Scissor Lift 6m (1932R) รุ่นใหม่ได้เปลี่ยนน้ำหนักจาก 1193 กก. เป็น 1565 กก. การเปลี่ยนแปลงนี้สอดคล้องกับแนวทางใหม่ที่กำหนดโดย ANSI มาตรฐานจากอเมริกา
Comment: หากพื้นที่หน้างานของลูกค้าจำกัดความสามารถในการรับน้ำหนักบนพื้นที่ต้องการน้ำหนักรถไม่เกิน 1200 กก. ทางเราสามารถจัดส่งรุ่นเก่าที่มีน้ำหนักแค่ 1193 กก. ได้ ดังนั้นโปรดแจ้งหรือประสานงานกับเจ้าที่ได้ตลอดค่ะ
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/jlg-1932r/