ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

เรียนแจ้งลูกค้า เกี่ยวบูมลิฟท์และขากรรไกร

Machine: Boom Lift Scissors Lift Genie JLG
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Dec 2021
Purpose: เรียนแจ้งลูกค้า เกี่ยวบูมลิฟท์และขากรรไกร
Feedback: ไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่ของโทเคนได้รับแจ้งจากลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานรถของเราแล้วแบตเตอรี่หมดเร็วหรือชาร์จฟไม่เข้า ทั้งนี้เราขอแจ้งว่าก่อนนำส่งรถให้ลูกค้าเรามีทีมช่างตรวจเช็คสภาพการใช้งานของรถและแบตเตอรี่อยู่เสมอ ลูกค้าบางท่านอาจยังไม่เข้าใจวิธีการชาร์จไฟและการทำงานของรถมากกว่า
Comment: ในการใช้งานบูมลิฟท์หรือเอ็กซ์ลิฟท์แบบแบตเตอรี่ เมื่อชาร์จไฟลูกค้าควรดึงที่หัวปักเท่านั้นไม่ควรดึงที่สายไฟ ซึ่งหลายครั้งที่หน้างานใช้รถจบแล้วชาร์จไฟไม่ได้ตรวจสอบว่าไฟเข้าเป็นปกติหรือไม่ และมีการใช้งานปลั๊กเพาเวอรืที่ผิดวิธี ทำให้สายไฟด้านในขาด หากลูกค้าไม่มีการตรวจสอบในส่วนนี้และให้ทีมช่างเข้าหน้างานในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/