ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

โทเคน สำนักงานใหญ่ สมุทรปราการ

Work Place: โทเคน สำนักงานใหญ่ สมุทรปราการ
Date: Aug 2021
Purpose: การอบรมของโทเคน
Feedback: ที่สำนักงานใหญ่ของเรามีห้องประชุมอบรมความปลอดภัยและการใช้งาน Boom Lift & X-Lift อยู่ที่ชั้น1 โดยเรามีการเตรียมสื่อการอบรมๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญหรือหน้าจอสำหรับแสดงการใช้งานและภาพวีดิโออุบัติเหตุต่างๆ
Comment: การอบรมของโทเคนจะเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของการใช้รถจากการนำเสนอผ่าน power point และวีดิโออุบติเหตุเพื่อให้ลูกค้าตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่มีการใช้งานรถ เพื่อกระตุ้นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น หลังจากนั้นเราจะให้ลูกค้าได้ทดลองขับรถที่ต้องใช้งานจริงเพื่อความคุ้นเคยก่อนเข้าหน้างาน
URL: https://www.token-thailand.com/contact/