ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ใหม่! ขากรรไกร 14 เมตร

Machine: Scissors Lift Sinoboom 4647
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Sep 2022
Purpose: รถกระเช้าขากรรไกร 14 เมตร Sinoboom 4647 รุ่นใหม่
Feedback: รถกระเช้าขากรรไกร Sinoboom 4647 รุ่นใหม่นี้ ตัวกระเช้ามีขนาดกว้างขึ้นจากเดิม และมีระบบเซ็นเซอร์ (Tilt Sensor) ตรวจวัดความลาดเอียงของพื้นที่การทำงานที่เข้มงวด ลูกค้าต้องใช้เฉพาะงานภายในเท่านั้น และเป็นพื้นที่เรียบ ไม่ขรุขระ หากมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งจุดทำงานจำเป็นต้องเก็บกระเช้าลงมาก่อน
Comment: โดยกระเช้าขากรรไกร 14 เมตร ต้องใช้สำหรับงานภายในเท่านั้น พื้นที่การทำงานต้องเป็นพื้นที่เรียบ ไม่ขรุขระ หากจำเป็นต้องทำงานในพื้นที่ลาดเอียง ด้านหน้า-หลัง เอียงได้ไม่เกิน 3องศา และซ้าย-ขวา ไม่เกิน 1.5 องศา หากเกินเซ็นเซอร์ (Tilt Sensor) จะตรวจพบ และตัดระบบการทำงานไม่ให้ยกกระเช้าขึ้นทำงาน
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/