ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ติดตั้งป้าย

Machine: รถกระเช้า Skymaster 22 เมตร Tadano AT220TG
Work Place: หนองจอก
Date: Jan 2019
Purpose: ติดตั้งป้ายทางเข้าวัด
Feedback: รถกระเช้ามีความสูงเริ่มต้นที่ 12 เมตร (รวมความสูงคนทำงาน 14 เมตร) ราคาค่าเช่าเริ่มต้นที่ 6,900บาท (ขึ้นอยู่กับเวลาทำงานและสถานที่) ราคาค่าเช่ารวมคนบังคับรถ ค่าน้ำมันแล้ว
Comment: เพื่อให้การทำงานใกล้สายไฟเป็นไปอย่างปลอดภัย ควรปิดระบบการจ่ายไฟที่หม้อแปลงก่อน รถกระเช้ามีความคล่องตัว สามารถประหยัดเวลาในการทำงาน เพื่อให้งานเสร็จได้ภายใน 1วัน
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/