ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ติดตั้งป้าย

Machine:รถกระเช้า Skymaster 22 เมตร Tadano AT220TG
Work Place:หนองจอก
Date:Jan 2019
Purpose:ติดตั้งป้ายทางเข้าวัด
Feedback:รถกระเช้ามีความสูงเริ่มต้นที่ 12 เมตร (รวมความสูงคนทำงาน 14 เมตร) ราคาค่าเช่าเริ่มต้นที่ 6,900บาท (ขึ้นอยู่กับเวลาทำงานและสถานที่) ราคาค่าเช่ารวมคนบังคับรถ ค่าน้ำมันแล้ว
Comment:เพื่อให้การทำงานใกล้สายไฟเป็นไปอย่างปลอดภัย ควรปิดระบบการจ่ายไฟที่หม้อแปลงก่อน รถกระเช้ามีความคล่องตัว สามารถประหยัดเวลาในการทำงาน เพื่อให้งานเสร็จได้ภายใน 1วัน
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
Top