ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานทาสีผนังกำแพง

Machine:Boom Lift JLG E600JP
Work Place:สมุทรปราการ
Date:Nov 2019
Purpose:งานทาสีผนังกำแพง
Feedback:รถเกิดเสียฉุกเฉินมีน้ำมันไฮโดรริคเรั่ว ซึ่งปัญหาอาจเกิดขึ้นได้เสมอกับรุ่นนี้
Comment:ทางเราได้รับแจ้งจากลูกค้า และทำการเปลี่ยนรถให้ลูกค้าโดยทันทีภายใน 1 วันโดยที่ลูกค้ารู้สึกประทับใจเพราะจะไม่เสียวันทำงานเพิ่มขึ้นและทางเรายังชดเชยเวลาให้ลูกค้าอีกด้วย
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/