ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานทาสีผนังกำแพง

Machine: Boom Lift JLG E600JP
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Nov 2019
Purpose: งานทาสีผนังกำแพง
Feedback: รถเกิดเสียฉุกเฉินมีน้ำมันไฮโดรริคเรั่ว ซึ่งปัญหาอาจเกิดขึ้นได้เสมอกับรุ่นนี้
Comment: ทางเราได้รับแจ้งจากลูกค้า และทำการเปลี่ยนรถให้ลูกค้าโดยทันทีภายใน 1 วันโดยที่ลูกค้ารู้สึกประทับใจเพราะจะไม่เสียวันทำงานเพิ่มขึ้นและทางเรายังชดเชยเวลาให้ลูกค้าอีกด้วย
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/