ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานเดินรางสายไฟ

Machine: Scissors Lift 12m Genie GS4047
Work Place: พระนครศรีอยุธยา
Date: Feb 2020
Purpose: งานเดินท่อภายในโรงงานอุตสาหกรรม
Feedback: การขนส่งของทางโทเคน จะเป็นรถ10ล้อถ้าลูกค้าเช่ามากกว่า1คัน ตั้งแต่คันที่ 2 ทางโทเคนบวกค่าขนส่งเพิ่มอีกแค่คันละ 500บาท เพราะเจ้าอื่นจะบวกราคาค่าขนส่งเต็มจำนวน
Comment: ช่วงนี้โทเคนพบปัญหาจากการใช้งานของทางลูกค้าในเรื่องของแบตเตอรี่หมดไวก่อนเวลา ทางโทเคนแก้ไขปัญหาโดยให้ทีมช่างตรวจเช็คแบตเตอรี่ทุกลูกก่อนนำรถส่งลูกค้าทุกครั้งเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างสบายใจ
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/