ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ทางเรามีให้บริการเจ้าหน้าที่ช่วยควบคุมการใช้เครื่อง

Machine:บูมลิฟต์ Genie Z80/60
Work Place:คลังสินค้าในกรุงเทพฯ
Date:Jul 2019
Purpose:การซ่อมแซมเพดานของคลังสินค้าขนาดใหญ่
Feedback:รูปนี้ถ่ายจากตัวกระเช้าด้านบนโดยเจ้าหน้าที่ของทางเรา หากคุณไม่มั่นใจในการบังคับเครื่อง เรามีบริการส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย
Comment:หากลูกค้าต้องการที่จะดำเนินการด้วยตัวเอง ทางเรามีหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะ พร้อมทั้งออกใบรับรองให้(มีอายุหกเดือน) แต่ทั้งนี้ทางลูกค้าจะต้องตัดสินใจล่วงหน้าว่าต้องการควบคุมเครื่องด้วยตนเองหรือไม่
URL: