ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานตรวจสอบงานเดินสายภายในโรงงาน

Machine: Boom Lift Genie Z45/25DC
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Nov 2019
Purpose: งานตรวจสอบงานเดินสายภายในโรงงาน
Feedback: รถกระเช้าที่ลูกค้าสามารถบังคับเองได้แต่ไม่มั่นใจในการเคลื่อนตัว เราก็มีบริการคนขับที่มีประสบการณ์บริการให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดียิ่ง
Comment: ลูกค้าใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของคนขับจึงเลือกใช้คนขับทางเรามีมีความชำนาญและสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้เมื่อลูกค้าต้องการ
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/