ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานตรวจสอบงานเดินสายภายในโรงงาน

Machine:Boom Lift Genie Z45/25DC
Work Place:สมุทรปราการ
Date:Nov 2019
Purpose:งานตรวจสอบงานเดินสายภายในโรงงาน
Feedback:รถกระเช้าที่ลูกค้าสามารถบังคับเองได้แต่ไม่มั่นใจในการเคลื่อนตัว เราก็มีบริการคนขับที่มีประสบการณ์บริการให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดียิ่ง
Comment:ลูกค้าใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของคนขับจึงเลือกใช้คนขับทางเรามีมีความชำนาญและสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้เมื่อลูกค้าต้องการ
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/