ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งเครน

Machine: Boom Lift Genie Z30DC
Work Place: ปทุมธานี
Date: Jul 2020
Purpose: งานติดตั้งเครนขนาดเล็กภายในโรงงานอุตสาหกรรม
Feedback: การทำงานในสภาวะที่เกิดโรคระบาดการทำงานที่ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างแน่นหนา ทางโทเคนได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการเข้าบริษัทลูกค้า ปิดแมส ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลส์
Comment: ช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดปัญหาเศรษฐกิจเพราะมีโรคโควิดเข้ามาทำให้ ตลาดการให้บริการเช่ารถซบเซา แต่โทเคนก็ยังมีการบริการให้ลูกค้าด้วยราคาพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าหรือค่าขนส่งทางเราก็สามารถดูแลให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/